Retazos Evoluciona

Retazos Evoluciona – Reach Out OverSeas, ett projekt där dans, konst och musik med fokus på kulturellt utbyte bidrar till den sociokulturella utvecklingen

Retazos Evoluciona – Reach Out OverSeas är ett 3-årigt internationellt projekt, finansierat med EU-medel inom programmet EuropeAid. Målet med projektet är att utveckla en stabil bas för ett återkommande professionellt utbyte mellan Kuba och Sverige. Projektets huvudsyfte är att stärka det kubanska danskompaniet Danza Teatro Retazos infrastruktur, skapa en kulturell plattform, i nära samarbete och genom kompetensutbyte med Skandinaviska konstnärer och organisationer.

Danza Teatro Retazos
Sedan 2006 har Memory Wax samarbetat med det kubanska danskompaniet Retazos. Projekten har haft olika fokus som gästspel och workshoparbete för barn och ungdomar. Retazos verksamhet har under mer än 20 år bidragit till flera spännande plattformar för den moderna dansen i det kubanska samhället. Exempelvis den internationellt kända utomhusfestivalen i Havanna; Habana Vieja – Ciudad en Movimiento med runt 1 000 medverkande varje år, festivalen DVDANZA där nya dansfilmer visas och Impulsos, en festival för unga koreografer. Retazos producerar även egna dansproduktioner. De gör ett omfattande socialt arbete med barn och ungdomar i Gamla Havanna som placerar kompaniet i en nyckelposition inte bara konstnärligt men också pedagogiskt.

Oikos
Oikos – Cooperação e Desenvolvimento (samarbete och utveckling) är en portugisisk ideell organisation vars mål är världsomspännande utveckling. De arbetar med samhällen i de fattigaste regionerna och i länder i hela världen. De samarbetar och delar ansvaret med de olika samhällsaktörerna och samarbetsparterna för att underlätta lösningar som syftar till att bidra till den sociokulturella utveckling, i det här projektet, genom dans och olika konstnärliga uttryck, att bl.a synliggöra frågor som jämställdhet och kompetensutveckling.

Projektets samlade resultat:

  1. Danza Teatro Retazos infrastruktur har stärkts genom kompetensutbildningar inom bl.a organisation och jämställdhetsutveckling. Deras teater har utrustats med teknik för att skapa en kulturell plattform för återkommande internationella satsningar.
  2. Transitos Habana – Skandinaviska kulturdagar genomfördes 4 gånger, en utbytes plattform mellan Kubanska och Skandinaviska artister.
  3. Tre nya verk skapades och presenterades på Kuba och i Sverige. Parc in Motion 2013, Possible Impossible 2014 och Crisálida 2015.

Insatserna har inte bara möjliggjort kompetensutveckling inom verksamheten och kulturförvaltningen som har säkerställt långsiktig hållbarhet för Danza Teatro Retazos utan också möjliggjort för nya artistiska initiativ, inte bara inom projektet, vilket gett utrymme för ett blomstrande utbyte på många plan och förstärker deras sociala arbete i samhället. De olika aktiviteterna har bidragit till utvecklingen av en plattform för kulturellt utbyte mellan kubanska och europeiska konstnärer genom ett inkluderande och interaktivt dynamiskt perspektiv. Att samla värderingar och kreativa uttryck från olika kulturer som återspeglar identiteten i samtida dans och dess bidrag till sociokulturell omvandling.