Om oss

Memory Wax är ett danskompani som producerar danskonst med ett starkt visuellt uttryck för barn, unga och vuxna. Vår ambition är att uppmärksamma dansen som konstform och främja dess roll i samhället.

I vårt konstnärskap undersöker vi komplexiteten i våra känslor och de olika relationerna människor emellan. Under åren har vi fått stor uppmärksamhet för vår särprägling och vår unika, suggestiva gestaltning. Vårt rörelsespråk är avskalat, präglas av humanism och nyfikenhet att undersöka och gestalta existentiella och filosofiska frågor genom dans. Med en underton av humor och med kärlek till det enkla vill vi skapa magi av det vardagliga.

Vi strävar hela tiden efter att utveckla möjligheterna att möta publiken och bredda intresset för modern dans. Vårt mål är att föra dansen närmare människan och låta fler få uppleva magin, kreativiteten och möjligheterna som det fria uttrycket skapar.

Danskompaniet Memory Wax har sin bas i Malmö och grundades 2004 av Miguel Azcue och Johanna Jonasson. 

Memory Wax uppbär årligt stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Malmö Stad.

Medarbetare

Johanna Jonasson

Konstnärlig ledare, koreograf och dansare

Miguel Azcue

Konstnärlig ledare och koreograf

Daniel Staley

Skådespelare/dansare och workshopledare

Medverkar i Inside Out och Mitt lilla stora rum

Jonas Örknér

Dansare

Medverkar i Inside Out

Danza Teatro Retazos

Johannes Burström

Kompositör och musiker