PLAYGROUND

Playground (arbetstitel) är en dansföreställning med planerad premiär hösten 2023, med fyra artister på scen. I detta verk vill vi utforska gruppens dynamik och individens roll i mötet med andra, genom interaktiva moment som undersöker kommunikation genom spel och lek. Vilka roller tar vi oss an i interaktionen med andra? Vad händer när rollerna förändras?

I tidigare produktioner har vi samarbetat med det kubanska danskompaniet Danza Teatro Retazos på Kuba. I arbetet med Playground kommer vi att fortsätta samarbetet för att fördjupa produktionens tematik i ländernas väldigt olika utgångspunkt.

Spel och lek är grundinspirationen till föreställningen och kommer därför att fungera som en utgångspunkt som inspirerar och tränger igenom det konstnärliga skapandet. En stor del av verkets utveckling kommer att ske genom interaktiva workshops med olika föreningar/grupper och individer på olika platser i Skåne samt motsvarande på Kuba. Syftet med dessa är att skapa en trygg miljö där vi kan observera och utforska hur vårt beteende ändras beroende på olika konstellationer och situationer som vi befinner oss i.

Produktionsperioder kommer att genomföras i Havanna, Kuba, med närliggande orter, samt på olika orter i Skåne. Med Playground berikas vår verksamhet ytterligare och både vårt internationella och regionala kulturutbyte ger produktionens tematik mångfaldigade dimensioner och ingångar. Målgrupp för verket är unga vuxna och vuxna (från 13 år).

Playground WhatsApp series

Våren och sommaren 2021 startade Memory Wax och det kubanska danskompaniet Danza Teatro Retazos en grupp i appen WhatsApp. Anledningen var att hitta ett sätt att arbeta med föreställningen Playground på distans. Dansarna på Kuba ges övningar och instruktioner från Sverige av koreografen Miguel Azcue. Övningarna fokuserar på interaktionen mellan vardagliga platser och objekt, att med så enkla medel som möjligt skapa, finna och uttrycka kopplingar.

Övningarna dansarna utgått ifrån är,

”Undersök objektens potential genom att frammana impulser, bilder, agerande, karaktärer och situationer.”

”Undersök möjligheten att leka med objektet för att skapa interaktion med t.ex. publiken.”

”Undersök platsens möjlighet för att fortsätta utveckla kontakten mellan plats, objekt och människor för att kunna kristallisera idéer till karaktärer, situationer och händelser.”

Vi återkommer alltid till tre begrepp, magi, enkelhet, fantasi. Det är slitna ord, nästan klyschiga, fast ändå, varför komplicera det?

Vår erfarenhet är att om vi utgår från det enkla och använder vår fantasi så uppstår magin.

Playing is a common experience, a language everyone understands.

Wherever we are, Whoever we are, we can always play.

We can choose between putting on a jacket, and dressing out in one.

We can choose  between fetching a hose, and fooling around with one.

Objects do not define themselves, its our interaction that communicate –

novelty in an old sack.

Vill du vara med påverka?

Vi är nyfikna på vad du tycker. Följ oss på Instagram eller Facebook för möjligheten att vara med och interagera med oss och med dansarna!