Skapande skola

Memory Wax skapar dansföreställningar för barn och unga och arbetar med workshops med dans och rörelse som uttrycksmedel. I mötet med barn i förskola och skola vill vi skapa dialog kring kropp och fantasi. Vår mångåriga erfarenhet visar att dans stärker barn och ungdomars individuella utveckling, självuppfattning och kroppsmedvetenhet. Att sätta kroppsspråket i fokus genom olika samarbetsövningar skapar möjligheter till att på ett demokratiskt sätt överbrygga fördomar och avdramatisera könsroller.

Här kommer några förslag på vad vi kan göra tillsammans:

• kom till oss på Barnens scen och se en dansföreställning med stöd av våra lärarhandledningar som ger er vidare idéer och arbetsmaterial för eget arbete inför och efter föreställningen

• kombinera en föreställning med workshops var barnen själva får prova på dans och rörelse som fokuserar på samarbetsövningar, eget kroppsspråk, känslouttryck och gemenskap

• skräddarsy workshops tillsammans och arbeta med rörelse och dans runt aktuella teman i skolan som t.ex mobbning, miljön, vänskap m.m.

P.g.a. Covid 19 kan man boka filmade föreställningar med hälsning och workshop. Aktuella föreställningar är ABC och Claroscuro.

Välkomna att Åsa Maria för att boka/utveckla projekt inom Skapande skola med Memory Wax!