Skapande skola

Memory Wax skapar dansföreställningar för barn och unga och arbetar med workshops med dans och rörelse som uttrycksmedel. I mötet med barn i förskola och skola vill vi skapa dialog kring kropp och fantasi. Vår mångåriga erfarenhet visar att dans stärker barn och ungdomars individuella utveckling, självuppfattning och kroppsmedvetenhet. Att sätta kroppsspråket i fokus genom olika samarbetsövningar skapar möjligheter till att på ett demokratiskt sätt överbrygga fördomar och avdramatisera könsroller.

Här kommer några förslag på vad vi kan göra tillsammans:

• kom till oss på Barnens scen och se en dansföreställning med stöd av våra lärarhandledningar som ger er vidare idéer och arbetsmaterial för eget arbete inför och efter föreställningen

• kombinera en föreställning med workshops var barnen själva får prova på dans och rörelse som fokuserar på samarbetsövningar, eget kroppsspråk, känslouttryck och gemenskap

• skräddarsy workshops tillsammans och arbeta med rörelse och dans runt aktuella teman i skolan som t.ex mobbning, miljön, vänskap m.m.

KONTAKTA OSS för att boka/utveckla projekt inom Skapande skola: info@memorywax.com