Shapes

Om föreställningen: Shapes – livets ögonblick

Shapes är ett mångfacetterat verk om livets förändringar, om ögonblick som byter skepnad och om människans motsägelsefulla behov av tillhörighet och frihet. Ett poetiskt verk som utforskar förhållandet mellan form och innehåll för att identifiera mönster, hitta mening och skapa relationer. Föreställningen utmanar begrepp som vi och dem genom att gestalta ett gemensamt existentiellt behov av att få göra sin inre resa och äga sin berättelse.

Med dansarnas intima samspel och okonstlade scenspråk är Shapes ett tillgängligt dansverk med förmågan att tilltala de flesta.

Vi har drivit vårt internationella samarbete med Danza Teatro Retazos sedan 2006. Tillsammans tillvaratar vi våra kompaniers  olika kulturella och geografiska erfarenheter. Genom dansens fantastiska förmåga att kommunicera över kulturella gränser, möts vi i dansens globala språk för att hylla människans paradoxala varande och framtidens outforskade möjligheter.

Shapes är vår tredje större produktion med Danza Teatro Retazos och hade urpremiär i Havanna 2018. Året efter i samband med vårt 15-års jubileum genomförde vi en större turné i samarbete med  Riksteatern Skåne och Skånes Dansnoder Kommunsamverkan,  Riksteatern Östergötland samt DANSISTAN i Stockholm. I anslutning till föreställningarna gjordes också ett antal workshops med publik och Shapes visades också som skolföreställning från 13 år.

Hösten 2021 turnerar Shapes med Dansnät Sverige.

Med stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Malmö stad.