Claroscuro

Claroscuro är en dansföreställning nyfiken på former, figurer och leken mellan ljus och mörker.

Här får ni ta del av en bubblande dansföreställning var ni får följa med på en upptäcksfärd som hyllar nyfikenheten, de vardagliga tingens hemligheter och förändringens kraft – där något slutar tar något annat vid. Kom och fira fantasin!

Titeln är sammansatt av de spanska orden claro (klart eller ljust) och oscuro (mörkt). Namnet Claroscuro kommer från leken med kontraster av färger när du vill lyfta fram eller ge fokus till vissa specifika delar i t.ex. en målning.

Med stöd av Kulturrådet, Kultur Skåne och Malmö Kulturnämnd.
Specielt tack till Barnens scen, Danscentrum Syd och Teater 23.