Skapande skola

En stor del av Memory Wax verksamhet riktar sig till barn och unga.

Med våra dansföreställningar vill vi skapa dialog kring kropp och fantasi. Vi är flexibla och öppna inför idéer. Tillsammans med er kan vi skräddarsy en unik upplevelse för just er skola.

Här kommer några förslag vad ni kan göra för era elever:

  • se en föreställning och ta del av vår lärarhandledning för TRASH och /eller ABC
  • kombinera en föreställning med workshop som utgår från kropp, känsla och rörelse
  • arbeta med rörelse och dans runt specifika teman i skolan

Kontakta oss gärna för mer information, funderingar och frågor.

“Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.” – Kulturrådet

Projekt inom Skapande skola som skolor kan driva:

  • Inköp av professionell kultur
  • Elevers eget skapande
  • Gemensamma mötesplatser där skola och kulturliv möts för att inleda ett varaktigt samarbete