PLAYGROUND

Playground (arbetstitel) är en dansföreställning med planerad premiär hösten 2023, med fyra artister på scen. I detta verk vill vi utforska gruppens dynamik och individens roll i mötet med andra, genom interaktiva moment som undersöker kommunikation genom spel och lek. Vilka roller tar vi oss an i interaktionen med andra? Vad händer när rollerna förändras?

I tidigare produktioner har vi samarbetat med det kubanska danskompaniet Danza Teatro Retazos på Kuba. I arbetet med Playground kommer vi att fortsätta samarbetet för att fördjupa produktionens tematik i ländernas väldigt olika utgångspunkt.

Spel och lek är grundinspirationen till föreställningen och kommer därför att fungera som en utgångspunkt som inspirerar och tränger igenom det konstnärliga skapandet. En stor del av verkets utveckling kommer att ske genom interaktiva workshops med olika föreningar/grupper och individer på olika platser i Skåne samt motsvarande på Kuba. Syftet med dessa är att skapa en trygg miljö där vi kan observera och utforska hur vårt beteende ändras beroende på olika konstellationer och situationer som vi befinner oss i.

Produktionsperioder kommer att genomföras i Havanna, Kuba, med närliggande orter, samt på olika orter i Skåne. Med Playground berikas vår verksamhet ytterligare och både vårt internationella och regionala kulturutbyte ger produktionens tematik mångfaldigade dimensioner och ingångar. Målgrupp för verket är unga vuxna och vuxna (från 13 år).