Inside Out

En poetisk duett som utgår från ramens formstarka möjlighet och metaforiska begränsning. Vad är utanför och vem är innanför? Med trä, grenar och rörelser skapas förutsättningar för vänskapens ordlösa tillit och föreställningen gestaltar gemenskap och relationer. Försök inte förstå – kom och upplev!