Reach out är ett samlingsnamn på våra projekt där vi fokuserar på att nå en bredare publik på olika kreativa sätt. Projekten är flexibla och kan presenteras i utomhusmiljö, på offentliga platser och i internationella sammanhang.

Utomhus

Park in Motion

City Hoppers

Transit – stad i rörelse

Internationellt

Retazos Evoluciona

Transitos Habana

Least Common Multiple

Workshops

Skapande skola